Во 2001 година ФИФА ги претстави новите Правила за статусот и трансферот на играчи (“RSTP”). Обуката и едукацијата на млади играчи беше еден од столбовите на овие нови регулативи, кои стапија во сила по интензивната дискусија меѓу засегнатите страни на европско ниво.