На 23 ноември 2018 година во Брисел, се одржа состанок на Комитетот за социјален дијалог, со учество на претставници на ФИФПро, УЕФА, ЕЦА (Европска асоцијација на клубови) и ЕПФЛ (Европска унија на професионални  лиги). Темите на кои што се  разговараше беа-рамката за имплементација на Договорот за социјални партнери, статусот на работа, заштитата и здравјето на фудбалерите, дисциплинските правила, заштитата на малолетните лица во фудбалот. Средбата се одржа под покровителство на Европската комисија. Панче Ќумбев –претседател на СФМ беше наш преставник на состанокот во Брисел.